K vnitrostátní desetileté lhůtě na uložení povinnosti vrátit dotaci poskytnutou ze zdrojů EU

Naši kolegové Martin Bulušek a Andrea Šťástková publikovali na #EPRAVO článek s názvem „K vnitrostátní desetileté lhůtě na uložení povinnosti vrátit dotaci poskytnutou ze zdrojů EU“.

V tomto článku se zaměřili na rozsudek Nejvyššího správního soudu týkající se skutečností ovlivňujících běh lhůty pro vrácení dotace poskytnuté ze zdrojů EU a upozorňující na zajímavé souvislosti mezi vnitrostátní a evropskou právní úpravou.

Článek si můžete přečíst na: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-vnitrostatni-desetilete-lhute-na-ulozeni-povinnosti-vratit-dotaci-poskytnutou-ze-zdroju-eu-115453.html?mail