Ocenění kanceláře BRODEC & PARTNERS v Právnické firmě roku 2022

Dne 7. 11. 2022 byly v pražském Paláci Žofín vyhlášeny výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku 2022. Na události pořádané společností EPRAVO.CZ byly vyhlášeny výsledky již 15. ročníku. Záštitu nad touto událostí mělo Ministerstvo spravedlnosti a nad samotným galavečerem pak již tradičně Česká advokátní komora.

Máme velkou radost, že naše kancelář byla i v letošním roce oceněna v prestižní soutěži Právnická firma roku.

Opět se nám podařilo obhájit ocenění v klíčových oblastech naší právní praxe, a dokonce jsme přidali i jednu oblast navíc.

Jako velmi doporučovaná kancelář jsme tak byli opět oceněni v kategoriích:

  • Veřejné zakázky
  • Logistika a dopravní stavby

A jako doporučovaná kancelář poté v kategoriích:

  • Řešení sporů a arbitráže
  • Právo informačních technologií

Nově jsme byli oceněni jako doporučovaná kancelář v kategorii:

  • Telekomunikace a média

 

Ocenění si upřímně vážíme a chtěli bychom tímto poděkovat našim klientům za projevenou důvěru a společnosti EPRAVO.CZ za zdařené uspořádání této události.

Současně děkujeme také všem členům naší kanceláře, jelikož právě jejich vytrvalá práce nám umožnila dosáhnout těchto ocenění.

Celý žebříček lze nalézt na tomto odkaze: https://www.pravnickafirmaroku.cz/letosni-rocnik/