Mgr. Bc. Andrea Šťástková

senior advokátní koncipientka

Andrea k nám nastoupila už jako studentka. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Během studia se vydala na zahraniční studijní pobyt do Helsinek, kde díky mezinárodnímu moot courtu objevila své nadšení pro arbitráž.

Stala se tak přirozenou součástí našeho týmu zaměřeného na spory a rozhodčí řízení.

Andrea vystudovala též obor politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Bc.), kde uplatnila svůj zájem o mezinárodní právo soukromé a mezinárodní vztahy.

Našim klientům pomáhá při komunikaci s obchodními partnery i při řešení sporů, ať už před soudy nebo v rozhodčím řízení.Mé specializace:

  • Soudní spory a rozhodčí řízení

  • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

  • Smluvní právo


Jazyky

český, anglický, německý


Právní vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.
University of Helsinki


Další vzdělání

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, titul Bc.


Vybrané články