Mgr. Karolína Bémová

vedoucí advokátka

Karolína je s námi již od své koncipientské praxe, kdy k nám nastoupila z jedné z předních advokátních kanceláří. V průběhu studia získala též zahraniční zkušenosti. Pohybuje se především v oblasti soukromého práva.

Našim klientům pomáhá při řešení sporů s obchodními partnery, a to jak v rámci předsoudního vyjednávání, tak při následném zastupování klientů u soudů či rozhodčích tribunálů, včetně právní podpory v průběhu mediace. Zastupuje významné tuzemské i zahraniční klienty, zejména v oblasti dopravního stavitelství, IT služeb či sporů uvnitř společnosti.

Pracovní zkušenosti propojuje se svým zájmem o sport. Podílí se na rozvoji sportovního práva a rozhodování sporů ve sportovním prostředí. Je zapsána na seznamu rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport.

Karolína se podílí i na interním chodu kanceláře. Je mentorkou a kontaktním bodem mladších kolegů.Mé specializace:

  • Soudní spory a rozhodčí řízení

  • Logistika a dopravní stavby

  • Právo ICT

  • Smluvní právo

  • Sportovní právo


Jazyky

český, anglický, francouzský


Právní vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, titul Mgr.
Université Paris – Sud XI, Faculté Jean Monet


Členství

Zapsána na seznamu rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport


Reference

Karolína zastupuje naše zájmy zejména v arbitráži. Dokáže nastavit vhodnou procesní strategii a efektivně reagovat na nastalé změny. Oceňujeme její schopnost předvídat a eliminovat rizika a srozumitelně nám je vysvětlit tak, abychom mohli učinit vhodná rozhodnutí.

Toto S.p.A. Costruzioni Generali skupina zabývající se komplexní infrastrukturou

Připravujeme ...