Mgr. Martin Bulušek

advokát

Martin v naší kanceláři působí již od studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po období stráveném čerpáním zkušeností v justici a složení justiční zkoušky zastává pozici advokáta. Hlavní oblastí jeho zájmu je správní právo.

Klientům z veřejné i soukromé sféry poskytuje právní služby zejména v oblasti dotačního práva, veřejné podpory, územního plánování, veřejných zakázek a zastupování před správními orgány a ve správním a civilním soudnictví. Má zkušenosti s poskytováním poradenství ve vysoce komplexních oblastech, např. ohledně významných dopravně-logistických záměrů či evropských dotací.

Ve volném čase se rád věnuje alpinismu, trailrunningu a hudbě.Mé specializace:

  • Správní právo

  • Logistika a dopravní stavby

  • Dotace a čerpání prostředků z fondů Evropské unie

  • Veřejné zakázky

  • Soudní spory a rozhodčí řízení

  • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu


Jazyky

český, anglický, francouzský


Právní vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.


Další vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Bc.
Université Nice Sophia Antipolis


Reference

Kolega Martin Bulušek nám v rámci advokátní kanceláře Brodec Partners poskytuje poradenství zejména v oblasti komplikovaných soudních sporů.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Řídícího orgánu OPTP

Mgr. Martin Bulušek nám poskytuje právní služby zejm. v souvislosti s problematikou územního plánování týkající se komplikovaných dopravních záměrů krajského významu, včetně zastupování v soudním řízení. Oceňujeme jeho pečlivý přístup a schopnost důkladného právního posouzení řešených věcí.

Ing. Lenka Holendová vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu