JUDr. Martin Tonner

advokát

Martin byl již u založení advokátní kanceláře v r. 2012. V rámci své praxe se zaměřuje především na oblast veřejných zakázek, v níž pomáhá klientům jak na straně zadavatelů, tak na straně dodavatelů.

Klientům poskytuje právní služby i v oblasti korporátního a smluvního práva. Podílí se rovněž na realizaci nemovitostních a dalších stavebních projektů.

Věnuje se též soudním sporům a rozhodčímu řízení, v němž má zkušenosti se zastupováním klientů i s rozhodováním sporů.

Po náročném pracovním dni se rád odreaguje v tělocvičně, mimo ni i během a lyžováním.Mé specializace:

  • Veřejné zakázky

  • Korporátní právo a transakce

  • Smluvní právo

  • Nemovitosti a stavební projekty

  • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU

  • Soudní spory a rozhodčí řízení

  • Sportovní právo


Jazyky

český, anglický


Právní vzdělání

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, titul Mgr.
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, titul JUDr.


Členství

Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky


Reference

Při jednání s Martinem Tonnerem si maximálně cením srozumitelnosti a přímočarosti komunikace, stejně jako dodržování termínů. Jeho leadership, schopnost definovat priority a vnímání businessu v dlouhodobé perspektivě se mnou absolutně rezonují.

Ing. Radek Špatenka, Ph.D. spolumajitel skupiny Clinical Research Center

JUDr. Martin Tonner nám poskytuje poradenství v širokém spektru oblastí, zejm. v oblasti práva veřejných zakázek, dotačního práva i závazkových právních vztahů. Vysoce si ceníme především jeho odbornosti a schopnosti řešit věci s širokým přesahem a s vyhodnocením všech souvisejících důsledků.

Mgr. Vladimír Černý vedoucí Odboru legislativně právního a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje