Naše kancelář podpořila vznik učebnice s názvem Mezinárodní právo soukromé

Jelikož se v naší kanceláři zabýváme také mezinárodním právem soukromým a právem mezinárodního obchodu, podpořili jsme vznik učebnice s názvem Mezinárodní právo soukromé.

Jedná se o 9. vydání, kde kolektiv autorů úzce navazuje na vydání předchozí.

„Autoři se snažili o maximální zachování původního textu, do něhož se promítají jak nové úpravy českého autonomního mezinárodního práva soukromého, tak především nové předpisy EU, případně i mezinárodní smlouvy. Je třeba si uvědomit, že dnešní mezinárodní právo soukromé z významné části tvoří právě unijní právo, na které praxe občas zapomíná. Učebnice na všechny tyto změny reaguje, snaží se poskytnout kvalifikovaný a pro čtenáře srozumitelný výklad mezinárodního práva soukromého v jeho nejrůznějších aspektech.“

S odvětvím mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu máme rozsáhlé akademické i praktické zkušenosti, které dlouhodobě aplikujeme v naší právní praxi.

Odborníci v této oblasti