O NÁS

Netvrdíme, že umíme vše, ale velmi dobře rozumíme problematice, jíž se věnujeme.

Náš tým

Náš právní tým je složený z osobností schopných porozumět složitým právním problémům, provést pečlivou právní analýzu a klientovi připravit srozumitelný a použitelný výstup. Naši seniorní právníci se právnímu poradenství věnují již několik let a díky jejich advokátní, přednáškové a publikační činnosti jsou akceptováni jako odborníci na daná právní odvětví. Jako součást našeho týmu jim sekundují talentovaní a širokým spektrem znalostí vybavení koncipienti. Většina členů našeho týmu zároveň část svého působení strávila v zahraničí, během něhož nabyla zkušenosti i s jinými právními řády. Považujeme za samozřejmost, že se v rámci spolupráce s naší kanceláří domluvíte anglicky, německy, francouzsky a rusky.


Lidé


JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., advokát

+420 224 247 215
český, anglický, německý

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2003), titul Mgr. (ukončeno s vyznamenáním)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2004), titul JUDr.
Universität Konstanz, Juristische Fakultät, (2005), titul LL.M.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2006), titul Ph.D.

Další vzdělání:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2002)

Oblasti specializace:

Korporátní právo
Fúze a akvizice
Právo cenných papírů
Insolvenční právo
Veřejné zakázky, veřejné investice, veřejná podpora
Právo mezinárodního obchodu
Mezinárodní právo soukromé
Čerpání prostředků z fondů EU
Sportovní právo

Další:

Zapsán v seznamu rozhodců Fotbalové asociace České republiky
Zapsán v seznamu rozhodců Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC)
Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno
Soudní znalec v oboru – Právní vztahy k cizině (www.zahranicnipravo.cz)
Zapsán v seznamu rozhodců Mezinárodního sportovního arbitrážního soudu v Lausanne (CAS)

Mgr. Ing. Jan Kabeš, advokát

+420 224 247 215
český, anglický, německý

Právní vzdělání:

Právnická fakulta, Masarykova univerzita (2011), titul Mgr.

Další vzdělání:

Fakulta Ekonomicko – správní, Masarykova univerzita (2014), titul Ing.
Držitel certifikátu IES v oblasti nekalé soutěže

Oblasti specializace:

Nemovitosti
Pracovní právo
Autorské právo a právo duševního vlastnictví
Konkurzní otázky
Obchodní smlouvy
Korporátní právo
Bankovnictví a finance
Úpadkové právo

Mgr. Karel Masopust, advokát

+420 224 247 215
český, anglický

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2010), titul Mgr.

Oblasti specializace:

Veřejné zakázky a koncese
Správní právo
Evropské právo, čerpání prostředků z fondů EU
Obchodní právo
Nemovitosti
Korporátní právo

.

Mgr. Helena Skalská, Ph.D., advokát

+420 224 247 215
český, anglický, francouzský

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2019), titul Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014), titul Mgr.
University of Copenhagen (2013)
NOVA Southeastern University, Shepard Broad Law Center (2012)

Oblasti specializace:

Ochrana slabší smluvní strany
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Veřejné zakázky, čerpání prostředků z fondů EU
Závazkové právo
Právo IT
Rozhodčí řízení

Mgr. Martin Bulušek, advokát

+420 224 247 215
český, anglický, francouzský

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2014), titul Mgr.

Další vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2010), titul Bc.
Université Nice Sophia Antipolis (2010)

Oblasti specializace:

Občanské právo procesní
Veřejná podpora
Evropské právo, čerpání prostředků z fondů EU
Veřejné zakázky
Správní právo
Obchodní právo

Mgr. Miroslav Bína, advokát

+420 224 247 215
český, anglický, německý

Právní vzdělání:
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (2011), titul Mgr.
 
Oblasti specializace:
 
Závazkové právo
Trestní právo
Sporná agenda včetně soudního a rozhodčího řízení
Rodinné právo
Sportovní právo
Právo obchodních korporací

Mgr. Karolína Bémová, advokátní koncipient

+420 224 247 215
český, anglický, francouzský

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (2016), titul Mgr.
Université Paris – Sud XI, Faculté Jean Monnet (2014/2015)

Oblasti specializace:

Závazkové právo
Sporná agenda včetně soudního a rozhodčího řízení
Veřejné zakázky, čerpání prostředků z fondů EU
Sportovní právo
Právo obchodních korporací

JUDr. Petra Mužáková, advokátní koncipient

+420 224 247 215
český, anglický, francouzský

Právní vzdělání:
Právnická fakulta, Masarykova univerzita (2014), titul Mgr.
Právnická fakulta, Masarykova univerzita (2015), titul JUDr.
 
Oblasti specializace:
Závazkové právo
Sporná agenda včetně soudního a rozhodčího řízení
Veřejné zakázky, čerpání prostředků z fondů EU
Sportovní právo
Právo obchodních korporací

OF COUNSEL

+420 224 247 215
český, anglický

Václav Janeček

(Oxford, Velká Británie)

právo IT, právo veřejných zakázek, závazkové právo a otázky práva common law

 

Ondřej Trnka

(České Budějovice)

právo nemovitostí, veřejná podpora a veřejné zakázky, správní a ústavní právo a německé právo

Klára Špinková

+420 224 247 215
český, anglický

Klára Špinková je členem administrativního personálu, který zajišťuje spolehlivý chod naší kanceláře, jakož i péči o naše klienty.

Lenka Hojčuková

+420 224 247 215
český, anglický

Lenka Hojčuková je členem administrativního personálu, který zajišťuje spolehlivý chod naší kanceláře, jakož i péči o naše klienty.

Tereza Nieweltová

+420 224 247 215
český, anglický

Tereza Nieweltová je členem administrativního personálu, který zajišťuje spolehlivý chod naší kanceláře, jakož i péči o naše klienty.

A DALŠÍ ...

+420 224 247 215
český, anglický

Vedle stálých členů naší kanceláře, v závislosti na potřebách a zájmech klienta spolupracujeme příležitostně také s řadou dalších domácích i zahraničních odborníků.

Nedílnou a nepostradatelnou součástí našeho týmu je samozřejmě náš další personál včetně právních asistentů (studentů právnických fakult) a administrativního personálu.