NÁŠ TÝM

Pracovní týmy sestavujeme pečlivě a ke spokojenosti klienta.

 

Náš právní tým je složený z osobností schopných porozumět složitým právním problémům, provést pečlivou právní analýzu a klientovi připravit srozumitelný a použitelný výstup. Naši seniorní právníci se právnímu poradenství věnují již několik let a díky jejich advokátní, přednáškové a publikační činnosti jsou akceptováni jako odborníci na daná právní odvětví. Jako součást našeho týmu jim sekundují talentovaní a širokým spektrem znalostí vybavení koncipienti. Většina členů našeho týmu zároveň část svého působení strávila v zahraničí, během něhož nabyla zkušenosti i s jinými právními řády. Považujeme za samozřejmost, že se v rámci spolupráce s naší kanceláří domluvíte anglicky, německy, francouzsky a rusky.


Lidé


doc. JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., advokát

+420 224 247 215
český, anglický, německý

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr. (ukončeno s vyznamenáním)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul JUDr.
Universität Konstanz, Juristische Fakultät, titul LL.M.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul doc.

Další vzdělání:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Oblasti specializace:

Insolvenční právo
Veřejné zakázky, koncese a veřejné investice
Právo mezinárodního obchodu
Mezinárodní právo soukromé
Sportovní právo
Závazkové právo a obchodní smlouvy
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)
 

Další:

Zapsán v seznamu rozhodců Fotbalové asociace České republiky
Zapsán v seznamu rozhodců Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC)
Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Soudní znalec v oboru – Právní vztahy k cizině (www.zahranicnipravo.cz)
Zapsán v seznamu rozhodců Mezinárodního sportovního arbitrážního soudu v Lausanne (CAS)

JUDr. Martin Tonner, advokát

+420 224 247 215
český, anglický

Právní vzdělání:
 
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, titul Mgr. 
Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, titul JUDr. 
 
Oblasti specializace:
 
Korporátní právo
Veřejné zakázky, koncese a veřejné investice
Čerpání prostředků z fondů EU
Sportovní právo
Nemovitosti
Závazkové právo a obchodní smlouvy
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)
 
Další:

Zapsán v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
 

Mgr. Ing. Jan Kabeš, advokát

+420 224 247 215
český, anglický, německý

Právní vzdělání:

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, titul Mgr.

Další vzdělání:

Fakulta Ekonomicko – správní, Masarykova univerzita, titul Ing.
Držitel certifikátu IES v oblasti nekalé soutěže

Oblasti specializace:

Korporátní právo
Fúze a akvizice
Právo cenných papírů
Sportovní právo
Nemovitosti
Pracovní právo
Autorské právo a právo duševního vlastnictví
Závazkové právo a obchodní smlouvy
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)

Mgr. Karel Masopust, advokát

+420 224 247 215
český, anglický

Právní vzdělání:
 
Právnická fakulta Univerzity Kalovy v Praze, titul Mgr.
 
Oblasti specializace:
 
Veřejné zakázky, koncese a veřejné investice
Závazkové právo a obchodní smlouvy
Korporátní právo
Nemovitosti

JUDr. Helena Svoboda Skalská, Ph.D., advokátka

+420 224 247 215
český, anglický, francouzský

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul JUDr.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.
University of Copenhagen
NOVA Southeastern University, Shepard Broad Law Center

Oblasti specializace:

Veřejné zakázky, koncese a veřejné investice
Právo mezinárodního obchodu
Mezinárodní právo soukromé
Závazkové právo
Právo IT
Autorské právo a právo duševního vlastnictví
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)

Mgr. Martin Bulušek, advokát

+420 224 247 215
český, anglický, francouzský

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.

Další vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Bc.
Université Nice Sophia Antipolis

Oblasti specializace:

Správní právo
Veřejná podpora
Čerpání prostředků z fondů EU
Veřejné zakázky, koncese a veřejné investice
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)
Evropské právo
 

Mgr. Karolína Bémová, advokátka

+420 224 247 215
český, anglický, francouzský

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, titul Mgr.
Université Paris – Sud XI, Faculté Jean Monnet

Oblasti specializace:

Fúze a akvizice
Mezinárodní právo soukromé
Sportovní právo
Závazkové právo a obchodní smlouvy
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)

Mgr. David Špelina, advokátní koncipient

+420 224 247 215
český, anglický

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.

Oblasti specializace:

Veřejné zakázky
Korporátní právo
Sportovní právo
Nemovitosti
Autorské právo a právo duševního vlastnictví
Závazkové právo a obchodní smlouvy
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)

JUDr. Magdaléna Divišová, advokátní koncipientka

+420 224 247 215
český, anglický, německý

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul JUDr.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, titul Mgr.
Juristische Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen

Oblasti specializace:

Správní právo
Cizinecké právo
Mezinárodní právo soukromé
Právo mezinárodního obchodu
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)

Mgr. Melinda Jindra, advokátní koncipientka

+420 224 247 215
český, anglický

Právní vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr.

Oblasti specializace:

Závazkové právo a obchodní smlouvy
Nemovitosti
Korporátní právo
Fúze a akvizice
Zdravotnické právo
Sportovní právo
Pracovní právo
Insolvenční právo
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)

JUDr. Jan Štúr, advokátní koncipient

+420 224 247 215
český, anglický

Právní vzdělání:
 
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, titul Mgr.
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, titul JUDr.
 
Oblasti specializace:
 
Sportovní právo
Korporátní právo
Závazkové právo a obchodní smlouvy
Mezinárodní právo soukromé
Veřejné zakázky
Sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení)

 

Ing. Kristýna Brodcová, MBA

+420 224 247 215
český, anglický

Kristýna Brodcová je naše HR specialistka.

Bc. Tereza Dufková

+420 224 247 215
český, anglický

Tereza Dufková je členem administrativního personálu, který zajišťuje spolehlivý chod naší kanceláře, jakož i péči o naše klienty.

Mgr. Petra Nádvorníková, LL.M.

+420 224 247 215
český, anglický

Petra Nádvorníková je členem administrativního personálu, který zajišťuje spolehlivý chod naší kanceláře, jakož i péči o naše klienty.

OF COUNSEL

+420 224 247 215
český, anglický

Václav Janeček

(Oxford, Velká Británie)

právo IT, právo veřejných zakázek, závazkové právo a otázky práva common law

 

Ondřej Trnka

(České Budějovice)

právo nemovitostí, veřejná podpora a veřejné zakázky, správní a ústavní právo a německé právo

A DALŠÍ ...

+420 224 247 215
český, anglický

Vedle stálých členů naší kanceláře, v závislosti na potřebách a zájmech klienta spolupracujeme příležitostně také s řadou dalších domácích i zahraničních odborníků.

Nedílnou a nepostradatelnou součástí našeho týmu je samozřejmě náš další personál včetně právních asistentů (studentů právnických fakult) a administrativního personálu.