Kolega naší kanceláře získal dvě prestižní tuzemská ocenění

Kolega naší kanceláře, Václav Janeček, v nedávné době získal za své vědecké publikace dvě prestižní tuzemská ocenění. Prvním z nich je Bolzanova cena, kterou tradičně uděluje rektor Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Druhé ocenění – 3. místo v kategorii Nejhodnotnější právnická publikace roku, Karlovarské právnické dny 2019 – Václav získal jako člen kolektivu autorů knihy Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. K oběma úspěchům srdečně blahopřejeme! obchod.wolterskluwer.cz