Partner naší kanceláře publikoval odbornou stať v časopisu Soukromé právo (7-8/2019)

Partner naší kanceláře Jan Brodec publikoval odbornou stať v nejnovějším vydání právního časopisu Soukromé právo (7-8/2019), které se tematicky zaměřuje na rozhodčí řízení. V odborném článku s názvem „Vybrané aspekty právních účinků insolvenčního řízení na probíhající rozhodčí řízení v oblasti právních poměrů s mezinárodním prvkem“ se věnuje některým možným důsledkům, které může zahraniční insolvenční řízení mít na tuzemskou arbitráž. Zvláštní pozornost je pak věnována úpravě dle evropského insolvenčního nařízení a zákona o mezinárodním právu soukromém.