ÚVOD

Pracovní týmy sestavujeme pečlivě a ke spokojenosti klienta.

Úvodní slovo partnera

Advokátní kancelář BRODEC & PARTNERS s.r.o. vznikla počátkem roku 2012 jako vyústění několikaleté faktické spolupráce stávajících členů naší kanceláře. Již před založením naší kanceláře jsme vždy upřednostňovali kvalitu před kvantitou, čemuž odpovídá i plán našeho dalšího působení.

Domníváme se, že každá advokátní kancelář by měla stavět poskytování právních služeb na hodnotách, které jsou jí a jejím členům vlastní. Víme, že tyto hodnoty se u advokátních kanceláří mohou lišit, stejně jako se liší advokátní kanceláře samotné. Hodnotami naší advokátní kanceláře jsou především loajalita ke klientovi, odbornost, nasazení, týmová práce, kreativní přístup k řešení právních problémů a neustálé vzdělávání se.

Našim klientům nenabízíme masové poskytování právních služeb, protože jsme si vědomi, že v rozsahu naší specializace to ani není možné. Mnohem důležitější je pro nás, že právě v rozsahu našeho zaměření poskytujeme klientům právní služby v té nejvyšší kvalitě. Stavíme přitom na zkušenostech našich členů z působení v předních advokátních kancelářích i ve státních institucích.

V naší advokátní činnosti se zaměřujeme na řešení těch nejkomplikovanějších problémů a kauz. Advokacii totiž nepovažujeme za pouhé podnikání, ale za možnost skloubení někdy příliš teoretické právní vědy s občas velmi dynamickou právní praxí.

Myslíme si, že zásadní komparativní výhodou je úzké sepětí naší kanceláře s akademickou půdou, což nám umožňuje mít ten nejaktuálnější přehled nejen o judikatuře a připravovaných legislativních změnách, ale především o celkovém teoretickém směřování oblastí práva, kterým se věnujeme. Na druhou stranu víme, že klienta většinou nezajímají právně-teoretické úvahy, ale řešení jeho problému, a to v co nejkratším čase a bez zbytečných nákladů. Právě respektování zájmů a přání klienta je vůdčí hodnotou při poskytování právní služby.

Ačkoliv se snažíme být při poskytování právních služeb inovativní a používat ty nejmodernější komunikační a informační prostředky a systémy, jsme si naprosto vědomi toho, že i k dnešní advokacii patří základní zásady a principy, které rozvíjely a dodržovaly generace právníků před námi. Patří sem především slušnost, férovost, týmová spolupráce a vzájemný respekt a dále i rozvíjení zásady, že právo má být vždy uměním dobrého a spravedlivého.

Jan Brodec, vedoucí partner         


Chcete se o nás dozvědět více? Přejděte na jednu z následujících sekcí: