Distanční ústní jednání v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR následuje mezinárodní trendy v rozhodčím řízení a přichází s novinkou v podobě možnosti vést ústní jednání distanční formou. Distanční ústní jednání je zavedeno dodatkem č. 3 Řádu (novým ustanovením § 28a) a Zvláštním dodatkem Řádu o konání distančních ústních jednání, a to s účinností od 1. 12. 2020.

Rozhodčí senát může kdykoli v průběhu řízení vyzvat strany k vyjádření, zda s konáním distančního ústního jednání souhlasí, pokud to považuje za vhodné a účelné s ohledem na okolnosti daného případu. Souhlas stran pak platí pro celé řízení, ve kterém byl tento souhlas udělen. Souhlas s konáním distančního ústního jednání lze také zakotvit přímo v rozhodčí doložce.

Tento krok Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v nynější náročné situaci rozhodně vítáme, neboť může pomoci efektivnímu průběhu aktuálních rozhodčích řízení.

Znění dodatků je dostupné na odkazech zde a zde.

Odborníci v této oblasti