Nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb

Chtěli bychom poukázat na nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 účinné od 12. 7. 2020, které ve víru koronavirové otázky stojí nezaslouženě stranou pozornosti.

Cílem nařízení je poskytnout ochranu a možnost mimosoudního řešení sporů podnikatelům využívajícím služby on-line platforem (vyhledavačů apod.), prostřednictvím kterých nabízejí své produkty. Podnikatelé tyto možnosti, na rozdíl od spotřebitelů, doposud neměli.

S ohledem na nařízení proto musí on-line platformy upravit své obchodní podmínky tak, aby byl vytvořen systém řešení stížností podnikatelů a pro krajní případy řešení sporů musejí být jmenování alespoň dva mediátoři. Cílem dotčeného nařízení je zvýšení transparentnosti platforem. Podnikatelé by měli mít lepší a vymahatelnější možnosti řešení sporů s platformami, které jsou často tzv. velkými hráči a naprostá většina podnikatelů tak vůči nim vystupuje de-facto v postavení slabší strany, přičemž ale nedisponují ochranou např. jako spotřebitelé.

Po třech měsících je ale samozřejmě příliš brzy na hodnocení dopadů nařízení, další praxe tak skutečně ukáže, zda nařízení plní svůj účel.

Odborníci v této oblasti