Národní sportovní federace může být považována za veřejnoprávní subjekt a podléhat tak pravidlům pro zadávání veřejných zakázek

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) ve svém středečním rozsudku ve spojených věcech C-155/19 a C-156/19 potvrdil, že národní sportovní federace, jako je např. Italská fotbalová federace, může být považována za „veřejnoprávní subjekt“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 4 směrnice o 2014/24 o zadávání veřejných zakázek a musí tak respektovat právní úpravu zadávání veřejných zakázek.

SDEU uvedl, že takovou sportovní federaci lze považovat za subjekt založený za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. V tomto ohledu je pak zcela irelevantní právní forma dané federace či skutečnost, že vykonává i další činnosti, které již veřejnou povahu nemají.

SDEU dále stanovil i kritéria, podle kterých lze mít za to, zda sportovní federace podléhá řídícímu dohledu orgánu veřejné moci (v daném případě Italskému národnímu olympijskému výboru), přičemž jako klíčovou označil existenci aktivní kontroly řízení, která umožnuje orgánu ovlivnit federaci v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Úplně znění rozsudku lze nalézt zde.

Odborníci v této oblasti