Naši kolegové přijali pozvání Justiční akademie

Naši kolegové Helena Skalská a Jan Brodec s potěšením přijali pozvání Justiční akademie, aby pro vybrané soudce a státní zástupce připravili celodenní seminář na téma Mezinárodního insolvenčního práva.

V akademicky i prakticky laděné přednášce se soustředili na problematiku insolvenčních řízení s mezinárodním prvkem ve vztahu k členským státům EU i třetím zemím a zaměřili se na nejdůležitější právní instituty jako například COMI a judikaturu SD EU i vnitrostátních soudů.

Odborníci v této oblasti