Naši kolegové publikují v časopisu Veřejné zakázky

V posledním čísle odborného časopisu Veřejné zakázky v roce 2019 (6/2019) naši kolegové v čele s Jan Brodec publikovali článek na nepříliš probádané téma "Posuzování změn smlouvy na veřejnou zakázku v případě smlouvy uzavřené mimo zadávací řízení".

Tématem článku bylo zejména posuzování limitů stanovených v § 222 ZZVZ v případě, že byla smlouva na veřejnou zakázku uzavřena postupem mimo zadávací řízení z důvodu akce zákonných výjimek z režimu ZZVZ.