Nově k nabytí akcií a koupi závodu veřejným zadavatelem

Není tomu dlouho, co jsme informovali o rozhodnutí Krajského soudu v Brně, ve kterém se tento soud přiklonil k výkladu ZZVZ, dle kterého koupě akcií či závodu nepředstavuje veřejnou zakázku na dodávky, přestože ZZVZ prozatím výslovnou výjimku v tomto ohledu nestanoví, a tato výjimka má být do ZZVZ vložena až připravovanou novelou.

Nejvyšší správní soud nicméně nedávno uvedený rozsudek zrušil a vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení. Konstatoval, že krajský soud především dostatečně nezohlednil znění české zákonné úpravy, vymezil příliš široký prostor pro výklad úmyslu zákonodárce a nevycházel z principu racionálního zákonodárce.

Jinými slovy, Nejvyšší správní soud považuje znění ZZVZ za příliš doslovné, než aby jej bylo možno vykládat ve výše uvedeném smyslu. Uzavřel proto, že změny popsaného právního stavu lze dosáhnout jedině novelou ZZVZ.

Odborníci v této oblasti