Novela zákoníku práce

Dnešním dnem nabývá účinnosti část novely zákoníku práce!

Jednou z významnějších změn účinných již od dnešního dne je úprava doručování písemností od zaměstnavatele k zaměstnanci. Ustanovení § 334 odst. 2 ZP doposud způsobovalo při doručování zaměstnanci nesnáze, když prioritně požadovalo doručení písemnosti při současné přítomnosti zaměstnance, a to i mimo pracoviště, případně využití sítě či služby elektronických komunikací. Doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb připadalo v úvahu až jako poslední varianta.

Nově zůstává primárním způsobem doručení do vlastních rukou na pracovišti, avšak není-li to možné, je možné doručit kdekoliv bude zaměstnanec zastižen, případně i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či akreditovanými elektronickými způsoby doručování. Již při nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti tak bude možné využít provozovatele poštovních služeb. Zjednodušila se také varianta doručování prostřednictvím datové schránky.

Dále se mění např. úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Větší část výše citované novely ale nabude účinnosti až od 1. 1. 2021, kdy bude změněn způsob výpočtu dovolené, zavedeno tzv. sdílené pracovní místo atd.

Odborníci v této oblasti