Nový stavební zákon

Poslanecká sněmovna dne 13. 7. 2021 přehlasovala senátní veto a schválila tak vládní návrh nového stavebního zákona.

Tento nově počítá se zavedením několika novinek, přičemž některé z nich níže uvádíme.

Schválený návrh počítá se zřízením Nejvyššího stavebního úřadu, Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu a krajských stavebních úřadů, které mají tvořit soustavu orgánů státní stavební správy.

Nejvyšší stavební úřad pak má být ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování, stavebního řádu a vyvlastnění, Specializovaný a odvolací stavební úřad pak správním úřadem s celostátní působností ve věcech stavebního řádu. Krajské stavební úřady mají být územními správními úřady ve věcech stavebního řádu, přičemž tyto mají mít další územní pracoviště.

Návrh dále počítá se zavedením jednoho společného řízení o povolení stavby namísto současného územního a stavebního řízení, přičemž výsledkem řízení o povolení stavby bude jedno rozhodnutí, čímž má dojít ke zkrácení doby povolovacích řízení, která v současné době v ČR dosahují v průměru 5,5 roku a v Praze dokonce více než 10 let.

Rovněž se za účelem zkrácení celkové doby stavebního řízení počítá s tím, že v řízení o odvolání proti rozhodnutí o povolení stavby bude muset odvolací orgán vždy sám rozhodnout, žádost zamítnout nebo prvostupňové rozhodnutí zrušit a řízení zastavit. Nyní se tedy počítá s tím, že odvolací orgán už nebude moci prvostupňové rozhodnutí zrušit a vrátit mu jej k dalšímu řízení, jako je tomu dosud.

Odborníci v této oblasti