Pravidla sportovní federace omezující účast sportovců na soutěžích mohou představovat porušení soutěžního práva. Naopak svěření výlučné pravomoci CAS

V rozhodnutí ve věci T-93/18 Tribunál částečně potvrdil rozhodnutí Komise, podle kterého pravidla Mezinárodní bruslařské unie („ISU“), na základě kterých se profesionální bruslaři mohou účastnit pouze soutěží, které byly ISU předběžně schváleny a která sankcionují účast na neschválených soutěžích, představují porušení unijního práva hospodářské soutěže.Tribunál mj. uvedl, že i když systém předběžného schvalování sám o sobě omezení hospodářské soutěže představovat nemusí, pravidla ISU nebyla v tomto ohledu přiměřená, mj. i proto, že pro schvalování nebyla stanovena jasná a transparentní kritéria, což dávalo ISU přílišný prostor pro uvážení a stanovené sankce byly nepřiměřeně přísné.

Tribunál se naopak neztotožnil s tvrzením Komise ohledně nepřípustnosti výlučné pravomoci Arbitrážního soudu pro sport v Lausanne rozhodovat spory ohledně předběžného schválení. Naopak uvedl, že svěření výlučné pravomoci může být odůvodněno legitimními zájmy spojenými se specifickou povahou sportu a rozhodnutí Komise v této části zrušil.

Úplně znění rozsudku lze nalézt zde.

Odborníci v této oblasti