Rozdělení vyčleněním

Směrnice Parlamentu a Rady (EU) 2019/2121, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení, zavádí novou, v českém právním řádu dosud neznámou, možnost přeshraničně rozdělit obchodní společnost tzv. vyčleněním.

Čl. 160b odst. 4 písm. c) předmětné směrnice výslovně uvádí, že „rozdělovaná společnost převádí část svého jmění na jednu či více nástupnických společností výměnou za přidělení rozdělované společnosti cenných papírů nebo podílů nástupnických společností“.

Členské státy jsou povinny provést tuto směrnici do svých právních předpisů do 31. 1. 2023. Směrnici v úplném znění najdete zde.

Odborníci v této oblasti