Umístění v Právnické firmě roku 2020

I v letošním roce se naší kanceláři podařilo umístit se v prestižní soutěži Právnická firma roku, a to hned ve čtyřech kategoriích, které patří mezi klíčové oblasti naší právní praxe.

Jako velmi doporučovaná kancelář jsme tak byli v letošním roce ocenění v kategoriích:

  • Veřejné zakázky

  • Logistika a dopravní stavby

A jako doporučovaní kancelář pak v kategoriích:

  • Řešení sporů a arbitráže

  • Právo informačních technologií

Velmi si tohoto ocenění vážíme a je pro nás potvrzením toho, že v rámci naší specializace poskytujeme našim klientům skutečně nadstandardní služby. Zároveň ocenění chápeme i jako závazek a motivaci k dalšímu rozvoji.

Poděkování patří všem našim klientům za jejich zpětnou vazbu a důvěru, kterou nám svým hodnocením projevili. Stejný dík pak patří všem členům naší kanceláře, kteří díky vzájemné pomoci a důvěře fungují jako úžasný tým, bez kterého bychom takto skvělých výsledků nikdy nedosáhli.

Děkujeme také společnosti EPRAVO.CZ, a.s., za pořádání této motivující soutěže a gratulujeme všem oceněným!

Celý žebříček lze nalézt zde.

Odborníci v této oblasti