Nový stavební zákon 2020

V pondělí 24. 8. 2020 Vláda ČR schválila návrh nového stavebního zákona, který by měl vnést do českého stavebního práva řadu změn.

Tou nejvýznamnější je zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Stavebník by měl v rámci hesla „jedno řízení, jeden úřad, jedno razítko“ získat stavební povolení do jednoho roku, a to včetně případného přezkumu žádosti o vydání stavebního povolení, bez nutnosti sbírat razítka od dotčených orgánů. Ta by měla být zajištěna příslušným stavebním úřadem.

Koncepce stavebních úřadů je další z navrhovaných změn. Stavby s místním významem, které budou určeny vyhláškou, budou na nejnižší úrovni povolovat obce. Druhým stupněm bude 14 profesionálních státních krajských úřadů a jeden specializovaný, který bude rozhodovat o nejsložitějších záměrech (např. stavba dálnice).

Zaveden by měl být také princip apelace, druhostupňový správní orgán nebude věc vracet k novému rozhodnutí prvostupňovému orgánu a rozhodne sám, či princip atrakce, převzetí a rozhodnutí věci druhostupňovým orgánem v případě nečinnosti orgánu prvního stupně.

Stavební zákon obsahuje mnoho dalších změn, je však otázkou, jakou podobu bude mít na konci legislativního procesu, nyní totiž míří do Parlamentu ČR a lze tak očekávat nemalé změny.

Odborníci v této oblasti