Poučení pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb.

Bližší informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory.