Novinky z naší kanceláře a světa práva

Smluvní pokuta za neuzavření tzv. realitní smlouvy

Smluvní pokuta za neuzavření tzv. realitní smlouvy

Určování rozhodného práva v otázkách res iudicata v řízeních s mezinárodním prvkem

Určování rozhodného práva v otázkách res iudicata v řízeních s mezinárodním prvkem

Možnost zadavatele omezit podání námitek na poslední chvíli v kontextu novely ZZVZ

Možnost zadavatele omezit podání námitek na poslední chvíli v kontextu novely ZZVZ

Rozhodné právo v otázkách „digital assets“ podle nově přijatých Principů UNIDROIT

Rozhodné právo v otázkách „digital assets“ podle nově přijatých Principů UNIDROIT

Komplexní novela zákona o zadávání veřejných zakázek schválena Poslaneckou sněmovnou a podepsána prezidentem republiky

Komplexní novela zákona o zadávání veřejných zakázek schválena Poslaneckou sněmovnou a podepsána prezidentem republiky

Vedoucí partner kanceláře Jan Brodec byl znovu jmenován rozhodcem CAS

Vedoucí partner kanceláře Jan Brodec byl znovu jmenován rozhodcem CAS

Uznání rozhodnutí ze třetích zemí v judikatuře Nejvyššího soudu

Uznání rozhodnutí ze třetích zemí v judikatuře Nejvyššího soudu

Německé obchodní soudy jako alternativa k rozhodčímu řízení

Německé obchodní soudy jako alternativa k rozhodčímu řízení

Digitalizace a její vliv při zakládání obchodních společností a jejich správě aneb transpozice směrnice o digitalizaci

Digitalizace a její vliv při zakládání obchodních společností a jejich správě aneb transpozice směrnice o digitalizaci

Role procesních předpisů při posuzování povinnosti soudů aplikovat CISG ve světle rozhodnutí nizozemského Nejvyššího soudu

Role procesních předpisů při posuzování povinnosti soudů aplikovat CISG ve světle rozhodnutí nizozemského Nejvyššího soudu

Přípravy nového znění nařízení Brusel I bis jsou v plném proudu. Zapojit se do nich můžete i Vy

Přípravy nového znění nařízení Brusel I bis jsou v plném proudu. Zapojit se do nich můžete i Vy

Fórum: Vyváženost smluvních podmínek mezi zadavateli a dodavateli

Fórum: Vyváženost smluvních podmínek mezi zadavateli a dodavateli