Poučení našich klientů o AML

BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 243 03 321, se sídlem Rubešova 162/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „AKB“ či „advokátní kancelář“) je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jsme tak povinni provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu našich klientů.

Za tímto účelem shromažďujeme a uchováváme osobní údaje našich klientů a pořizujeme kopie dokladů, z nichž jsme tyto údaje ověřili.

Nemusíte se však ničeho obávat, Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Více o ochraně Vašich osobních údajů se můžete dozvědět zde, případné dotazy Vám rádi zodpovíme.