Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá

Ve společnosti BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 243 03 321, se sídlem Rubešova 162/8, Vinohrady, 120 00, Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 194724 (dále jen „Společnost“ či „Advokátní kancelář“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Zpracování osobních údajů ve Společnosti probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování, který vyplývá zejména ze smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi Vámi a naší Advokátní kanceláří.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme s řádnou péčí a v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „Zákon o advokacii“), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“).

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje ve Společnosti zpracováváme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste tento dokument sledovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo část vysvětlíme. 

Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně na adrese Rubešova 162/8, Vinohrady, 120 00, Praha 2, e-mailem na info@akbrodec.cz či telefonicky na +420 224 247 215.