Novinky z naší kanceláře a světa práva

Digitalizace a její vliv při zakládání obchodních společností a jejich správě aneb transpozice směrnice o digitalizaci

Digitalizace a její vliv při zakládání obchodních společností a jejich správě aneb transpozice směrnice o digitalizaci

Role procesních předpisů při posuzování povinnosti soudů aplikovat CISG ve světle rozhodnutí nizozemského Nejvyššího soudu

Role procesních předpisů při posuzování povinnosti soudů aplikovat CISG ve světle rozhodnutí nizozemského Nejvyššího soudu

Přípravy nového znění nařízení Brusel I bis jsou v plném proudu. Zapojit se do nich můžete i Vy

Přípravy nového znění nařízení Brusel I bis jsou v plném proudu. Zapojit se do nich můžete i Vy

Fórum: Vyváženost smluvních podmínek mezi zadavateli a dodavateli

Fórum: Vyváženost smluvních podmínek mezi zadavateli a dodavateli

Mezinárodní příslušnost ve věci posouzení platnosti zápisu do obchodního rejstříku podle nařízení Brusel I bis

Mezinárodní příslušnost ve věci posouzení platnosti zápisu do obchodního rejstříku podle nařízení Brusel I bis

WADA a aktuální změny antidopingových pravidel

WADA a aktuální změny antidopingových pravidel

Superliga vs. FIFA a UEFA v kontextu stanoviska generálního advokáta SDEU

Superliga vs. FIFA a UEFA v kontextu stanoviska generálního advokáta SDEU

K vnitrostátní desetileté lhůtě na uložení povinnosti vrátit dotaci poskytnutou ze zdrojů EU

K vnitrostátní desetileté lhůtě na uložení povinnosti vrátit dotaci poskytnutou ze zdrojů EU

Ocenění kanceláře BRODEC & PARTNERS v Právnické firmě roku 2022

Ocenění kanceláře BRODEC & PARTNERS v Právnické firmě roku 2022

Naše kancelář podpořila vznik učebnice s názvem Mezinárodní právo soukromé

Naše kancelář podpořila vznik učebnice s názvem Mezinárodní právo soukromé

Příslušnost soudů v úpadkovém řízení s mezinárodním prvkem

Příslušnost soudů v úpadkovém řízení s mezinárodním prvkem

Přistoupení Irska k novému znění nařízení o insolvenčním řízení

Přistoupení Irska k novému znění nařízení o insolvenčním řízení