Uznání rozhodnutí ze třetích zemí v judikatuře Nejvyššího soudu

Naše kolegyně Helena Svoboda Skalská se v článku publikovaném v internetovém deníku epravo.cz zabývala problematikou uznání rozhodnutí ze třetích zemí v kontextu judikatury Nejvyššího soudu.

Cílem článku je představit dílčí otázky spojené s problematikou uznání rozhodnutí vydaných soudy některých třetích zemí a odpovědi na ně, jak vyplývají z judikatury Nejvyššího soudu.

Článek se věnuje také uznání rozhodnutí vydaných soudy třetích zemí, se kterými má Česká republika uzavřené bilaterální smlouvy o právní pomoci (např. Rusko, Ukrajina či Vietnam), a to zvláštním rozhodnutím na základě samostatného řízení.

Tento článek si můžete přečíst ZDE

Odborníci v této oblasti