Novinky z naší kanceláře a světa práva

Nález CAS 2019/A/6500: Porušení principu politické neutrality a zákazu diskriminace

Nález CAS 2019/A/6500: Porušení principu politické neutrality a zákazu diskriminace

SDEU: Soudy členských států nemohou založit svou mezinárodní příslušnost na základě Nařízení Brusel II bis v případě únosu dítěte do třetího státu

SDEU: Soudy členských států nemohou založit svou mezinárodní příslušnost na základě Nařízení Brusel II bis v případě únosu dítěte do třetího státu

Ústavní soud opětovně k poučovací povinnosti rozhodců podle § 118a OSŘ

Ústavní soud opětovně k poučovací povinnosti rozhodců podle § 118a OSŘ

Národní sportovní federace může být považována za veřejnoprávní subjekt a podléhat tak pravidlům pro zadávání veřejných zakázek

Národní sportovní federace může být považována za veřejnoprávní subjekt a podléhat tak pravidlům pro zadávání veřejných zakázek

Zrušení nálezu CAS pro podjatost rozhodce kvůli jeho vyjádření na sociálních sítích

Zrušení nálezu CAS pro podjatost rozhodce kvůli jeho vyjádření na sociálních sítích

Nová publikace partnera naší kanceláře

Nová publikace partnera naší kanceláře

Pravidla sportovní federace omezující účast sportovců na soutěžích mohou představovat porušení soutěžního práva. Naopak svěření výlučné pravomoci CAS

Pravidla sportovní federace omezující účast sportovců na soutěžích mohou představovat porušení soutěžního práva. Naopak svěření výlučné pravomoci CAS

Nově k nabytí akcií a koupi závodu veřejným zadavatelem

Nově k nabytí akcií a koupi závodu veřejným zadavatelem

Distanční ústní jednání v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Distanční ústní jednání v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR

Umístění v Právnické firmě roku 2020

Umístění v Právnické firmě roku 2020

Odštěpný závod, resp. organizační složka podniku, jakožto forma podnikání právnické osoby na Slovensku

Odštěpný závod, resp. organizační složka podniku, jakožto forma podnikání právnické osoby na Slovensku

Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře (ICC) zveřejnil návrh nových pravidel rozhodčího řízení

Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře (ICC) zveřejnil návrh nových pravidel rozhodčího řízení