Novinky z naší kanceláře a světa práva

Fotbalové spory a ukončení smlouvy na základě just cause pohledem našich kolegů

Fotbalové spory a ukončení smlouvy na základě just cause pohledem našich kolegů

Jaké zásadní změny přináší nové evropské nařízení Brusel II ter?

Jaké zásadní změny přináší nové evropské nařízení Brusel II ter?

Přistoupení EU k Úmluvě o uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Přistoupení EU k Úmluvě o uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

Rozsudek SDEU ve věci C-700/20 –⁠ uznání rozhodnutí podle nařízení Brusel I a rozhodčí řízení podruhé

Rozsudek SDEU ve věci C-700/20 –⁠ uznání rozhodnutí podle nařízení Brusel I a rozhodčí řízení podruhé

Uznání rozhodnutí podle Nařízení Brusel I bis a rozhodčí řízení

Uznání rozhodnutí podle Nařízení Brusel I bis a rozhodčí řízení

Umístění kanceláře v Právnické firmě roku 2021

Umístění kanceláře v Právnické firmě roku 2021

Přelomové rozhodnutí ohledně určování COMI

Přelomové rozhodnutí ohledně určování COMI

SDEU potvrdil povinnost veřejných zadavatelů stanovit u rámcových dohod i maximální množství dodávaného plnění nebo jeho maximální hodnotu

SDEU potvrdil povinnost veřejných zadavatelů stanovit u rámcových dohod i maximální množství dodávaného plnění nebo jeho maximální hodnotu

Nový stavební zákon

Nový stavební zákon

Nález CAS 2019/A/6500: Porušení principu politické neutrality a zákazu diskriminace

Nález CAS 2019/A/6500: Porušení principu politické neutrality a zákazu diskriminace

SDEU: Soudy členských států nemohou založit svou mezinárodní příslušnost na základě Nařízení Brusel II bis v případě únosu dítěte do třetího státu

SDEU: Soudy členských států nemohou založit svou mezinárodní příslušnost na základě Nařízení Brusel II bis v případě únosu dítěte do třetího státu

Ústavní soud opětovně k poučovací povinnosti rozhodců podle § 118a OSŘ

Ústavní soud opětovně k poučovací povinnosti rozhodců podle § 118a OSŘ