WADA a aktuální změny antidopingových pravidel

WADA neboli Světová antidopingová agentura je nezávislou mezinárodní organizací, která si klade za cíl boj proti dopingu ve sportu. Jedním z hlavních úkolů WADA je mimo jiné přijímaní politik a procesů v oblasti dopingu, včetně monitoringu dodržování souvisejících předpisů.

WADA má statut nadace dle švýcarského práva. Systém boje proti dopingu ve sportu je tedy postaven na soukromoprávním základě.

Předpisy, které WADA vydává, primárně Světový antidopingový kodex (dále jen „Kodex“) a Mezinárodní standardy, nejsou obecně závaznými právními předpisy, ale normami soukromoprávní povahy. Ty jsou závazné pro signatáře těchto předpisů, kterými jsou společně s WADA také Mezinárodní olympijský výbor, mezinárodní federace, Mezinárodní paralympijský výbor, národní olympijské výbory, národní paralympijské výbory, organizátoři významných sportovních akcí a národní antidopingové organizace.

Seznam zakázaných látek a metod pro rok 2023 a problematika tramadolu

WADA vydala aktualizovaný Seznam zakázaných látek a metod, který je účinný od 1. 1. 2023. V tomto seznamu je stanoveno, jaké látky a metody jsou ve sportu zakázány, a to jak při soutěži, tak mimo ni. Dále je zde uvedeno, jaké látky a jejich užívání není povoleno v konkrétních sportech.

Významnou změnou, kterou nový Seznam zakázaných látek a metod přináší, je přístup k látce zvané tramadol, která je považována za opioid a užívá se jako lék proti bolesti.

Naposledy se kvůli tramadolu dostal do problémů kolumbijský cyklista Nairo Quintana, jenž byl v roce 2022 kvůli pozitivnímu testu dodatečně diskvalifikován z Tour de France. Užívání tramadolu je od roku 2019 v rozporu s předpisy Mezinárodní cyklistické unie, dosud ale není považováno za doping.

Tramadol je již několik let součástí monitorovacího programu WADA. Výsledky monitoringu naznačují užívání této látky zejména v cyklistice, rugby a fotbalu. Při užívání tramadolu podle WADA hrozí vysoké riziko vzniku závislosti na opiátech a v mnoha zemích je právě z tohoto důvodu užívání tramadolu regulováno. Studie WADA současně přišly se závěrem, že tramadol má potenciál zvýšit fyzický výkon sportovce.

Z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru pro edukaci sportovců se WADA rozhodla zavést zákaz tramadolu až k 1. 1. 2024.

WADA současně vydala revidované znění svých mezinárodních standardů, které vešly v účinnost od 1. 1. 2023, konkrétně se jedná o Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky, Mezinárodní standard pro testování a vyšetřování a Mezinárodní standard pro nakládání s výsledky.

Odborníci v této oblasti