Specializace

Veřejné zakázky

Naše kancelář se specializuje na poskytování komplexních právních služeb v oblasti veřejných zakázek, a to jak zadavatelům, tak také uchazečům o veřejné zakázky.

Klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky poskytujeme právní poradenství v celém průběhu zadávacího řízení. Naše služby zahrnují právní podporu při volbě vhodného způsobu zadání veřejné zakázky, komplexní přípravu zadávací a smluvní dokumentace, právní poradenství při hodnocení podaných nabídek, zajištění komunikace s dodavateli, vyřizování námitek a zastupování klienta ve sporech a řízeních v souvislosti s veřejnou zakázkou, včetně řízení o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Klientům v pozici uchazeče poskytujeme právní poradenství při přípravě nabídky na veřejnou zakázku, jakož i při zpracování námitek v zadávacím řízení či podání podnětů k zahájení řízení o přezkumu úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Nabízíme právní zastoupení dodavatele jak při uzavírání smluv se zadavatelem, tak při řešení veškerých sporů z této smlouvy vyplývajících.

S čím Vám pomůžeme:

 • Odborná právní pomoc v oblasti veřejných zakázek

 • Komplexní právní poradenství v celém průběhu zadávacího řízení

 • Příprava zadávací dokumentace a související smluvní dokumentace

 • Příprava nabídky na veřejnou zakázku

 • Vypracování námitek a podnětů v souvislosti se zadávacím řízením

 • Právní zastoupení při uzavírání smluv či v řízeních před ÚOHS, soudy a dalšími veřejnými orgány

Odborníci v této oblasti

advokátní koncipient

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Advokátní kancelář Brodec & Partners nám poskytuje právní poradenství v oblasti evropského práva, veřejných zakázek a kontrol na místě. Oceňujeme odbornost, profesionalitu a nasazení, se kterým nám právní služby poskytují.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Řídícího orgánu OPTP

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní