Aktuální rozhodnutí SDEU o mezinárodní příslušnosti pro rozhodování o nárocích dle nařízení č. 261/2004 např. z důvodu zrušeného letu

SDEU již dříve konstatoval, že podle nařízení Brusel I (nyní Brusel I bis) je místo poskytnutí služby jurisdikčním kritériem relevantním pro určení mezinárodní příslušnosti soudu pro rozhodování o nárocích dle nařízení č. 261/2004, přičemž místem poskytnutí služby je v případě letecké přepravy cestujících místo odletu nebo místo příletu v případě smlouvy uzavřené s jedinou leteckou společností (C-204/08, Peter Rehder proti Air Baltic Corporation).

V rozhodnutí z února tohoto roku (C-606/19, flightright GmbH proti Iberia LAE SA Operadora Unipersonal) SDEU doplnil, že má-li cestující jedinou rezervaci pro celou trasu letu a ta obsahuje více úseků, může cestující žalovat leteckého dopravce zajišťujícího dotčený, jiný než první, úsek letu v místě odletu prvního úseku.

V rozhodnutí z 26. března 2020 (C-215/18, Libuše Králová proti Primera Air Scandinavia A/S) SDEU navíc uvedl, že právo domáhat se náhrady škody dle nařízení č. 261/2004 vůči leteckému dopravci má i cestující, který neuzavřel smlouvu přímo s leteckým dopravcem, ale uzavřel smlouvu s cestovní kanceláří o souborných službách pro cesty, jejichž je let součástí.

Odborníci v této oblasti