Důležité rozhodnutí ESLP ohledně rozhodnutí CAS

Tímto příspěvkem bychom chtěli upozornit na rozhodnutí ESLP vydané nedlouho po rozhodnutí ve věci Mutu a Pechstein v. Švýcarsko, kdy se ESLP zabýval otázkou rozhodnutí Rozhodčího soudu pro sport v Lausanne (CAS).

Fotbalista Omer Riza byl potrestán Tureckou fotbalovou federací (TFF) za porušení smlouvy uzavřené se svým bývalým klubem.

ESLP se v dané věci vyjadřoval ohledně příslušnosti CAS a k principům rozhodování rozhodčích komisí v rámci národních sportovních svazů, kdy zdůraznil nutnost jejich nestrannosti a nezávislosti.

Odkaz na předmětné rozhodnutí CAS je dostupný zde.

Odborníci v této oblasti