Ocenění kanceláře BRODEC & PARTNERS v Právnické firmě roku 2022

Dne 7. 11. 2022 byly v pražském Paláci Žofín vyhlášeny výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku 2022. Na události pořádané společností EPRAVO.CZ byly vyhlášeny výsledky již 15. ročníku. Záštitu nad touto událostí mělo Ministerstvo spravedlnosti a nad samotným galavečerem pak již tradičně Česká advokátní komora.

Máme velkou radost, že naše kancelář byla i v letošním roce oceněna v prestižní soutěži Právnická firma roku. Opět se nám podařilo obhájit ocenění v klíčových oblastech naší právní praxe, a dokonce jsme přidali i jednu oblast navíc.

Jako velmi doporučovaná kancelář jsme tak byli opět oceněni v kategoriích:

  • Veřejné zakázky

  • Logistika a dopravní stavby

A jako doporučovaná kancelář poté v kategoriích:

  • Řešení sporů a arbitráže

  • Právo informačních technologií

Nově jsme byli oceněni jako doporučovaná kancelář v kategorii:

  • Telekomunikace a média

Ocenění si upřímně vážíme a chtěli bychom tímto poděkovat našim klientům za projevenou důvěru a společnosti EPRAVO.CZ za zdařené uspořádání této události.

Současně děkujeme také všem členům naší kanceláře, jelikož právě jejich vytrvalá práce nám umožnila dosáhnout těchto ocenění.

Celý žebříček lze nalézt zde.

Odborníci v této oblasti