Recepce

Zodpovídá za chod recepce, zajišťuje denní chod kanceláře i plný servis klientům a právnímu týmu během schůzek. Podílí se na dílčích administrativních úkonech a vyřizuje interní požadavky.Jazyky

český, anglický