Nová publikace partnera naší kanceláře

Jan Brodec publikoval ve spolupráci s Wolters Kluwer CZ monografii Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého.

Kniha obsahuje jak akademický výzkum kolegy, tak i jeho praktické zkušenosti z oblasti mezinárodních insolvenčních řízení, a určitě tak má své místo v knihovně akademiků i praktiků se zájmem o tuto problematiku.

Gratulujeme!

Odborníci v této oblasti