Novela ZZVZ – co se nevešlo a vejít by se mohlo

Naše advokátní kancelář se zapojila do projektu navazujícího na současný proces novelizace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zastřešeného Michalem Petříkem v rámci časopisu Veřejné zakázky.

V článku publikovaném v časopise Veřejné zakázky (č. 4/2020) s názvem „Novela ZZVZ – co se nevešlo a vejít by se mohlo“ se kolegové Karel Masopust, Martin Bulušek a Helena Skalská zabývali třemi oblastmi, které souvisejí především s prokazováním kvalifikace a které by podle nich mohly být v ZZVZ vhodněji upraveny, aby aplikační praxe mohla být vylepšena, a to jak na straně zadavatelů, tak i na straně dodavatelů.

Kolegové se zabývali změnou dodavatele dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ, možností využití dokladů k prokázání kvalifikace, které má zadavatel již k dispozici, a na závěr se zasnili nad možnostmi elektronizace a zejména ověřováním dokumentů vydaných veřejnou správou.

Přejeme příjemné čtení!

Odborníci v této oblasti