Specializace

Smluvní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství při přípravě, revizi a uzavírání smluv, jakož i při vyjednávání smluvních podmínek s obchodními partnery. Pečlivě pro Vás vypracujeme smlouvy kupní, nájemní, smlouvy o dílo, smlouvy o výkonu funkce, smlouvy o poskytování služeb, ale i odvětvově specifickou smluvní dokumentaci (např. smlouvy o vývoji a servisu IT systémů, smlouvy o poskytování zdravotních služeb, smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě).

Poskytujeme právní podporu a provádíme analýzu stávajících smluv, vyhodnocujeme rizika navrhujeme změny vedoucí k jejich minimalizaci, vč. přizpůsobení nové právní úpravě, a to jak pro soukromé podnikatele, tak i v rámci právní pomoci obchodním společnostem.

Dbáme na důsledné prosazování a ochranu práv a zájmů klienta vůči jeho smluvním partnerům a na řádné nastavení prevenčních mechanismů. Naším cílem je minimalizovat administrativní a finanční náklady klienta, při zachování dostatečných garancí ochrany jeho práv.

Máme řadu zkušeností s přípravou návrhů smluvní dokumentaci, zpracováním odborných stanovisek a zastupováním před veřejnými orgány, a to jak pro přední české, tak i zahraniční klienty v oblasti soukromoprávní i v oblasti veřejné.

S čím Vám pomůžeme:

 • Komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva

 • Příprava a revize smluvní dokumentace napříč právními oblastmi

 • Zastoupení při jednání o uzavření smluv

 • Zastoupení při sporech ze smluv a v souvisejících řízeních

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Se společností Brodec & Partners spolupracujeme od roku 2017. Pomáhají nám budovat služby v oblasti zdravotnictví a zejména v klinickém hodnocení při dodržování místní legislativy i mezinárodně platných pravidel. Některé služby, jako např. decentralizované klinické studie se rozvíjejí v poslední době velmi dynamicky. Schopnosti týmu Brodec & Partners učit se společně nové věci a reagovat pružně a kvalitně tak představují konkurenční výhodu. V obecné korporátní rovině si cením jejich dlouhodobého pohledu na budování firmy a vytváření hodnot. Společné vyhodnocování a minimalizace právních a obchodních rizik je dnes už přirozenou součástí našich jednání.

Ing. Radek Špatenka, Ph.D. spolumajitel skupiny Clinical Research Center

Související články

Novela zákoníku práce

Novela zákoníku práce

Omezení předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí

Omezení předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní