Specializace

Smluvní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství při přípravě, revizi a uzavírání smluv, jakož i při vyjednávání smluvních podmínek s obchodními partnery. Pečlivě pro Vás vypracujeme smlouvy kupní, nájemní, smlouvy o dílo, smlouvy o výkonu funkce, smlouvy o poskytování služeb, ale i odvětvově specifickou smluvní dokumentaci (např. smlouvy o vývoji a servisu IT systémů, smlouvy o poskytování zdravotních služeb, smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě).

Poskytujeme právní podporu a provádíme analýzu stávajících smluv, vyhodnocujeme rizika navrhujeme změny vedoucí k jejich minimalizaci, vč. přizpůsobení nové právní úpravě, a to jak pro soukromé podnikatele, tak i v rámci právní pomoci obchodním společnostem.

Dbáme na důsledné prosazování a ochranu práv a zájmů klienta vůči jeho smluvním partnerům a na řádné nastavení prevenčních mechanismů. Naším cílem je minimalizovat administrativní a finanční náklady klienta, při zachování dostatečných garancí ochrany jeho práv.

Máme řadu zkušeností s přípravou návrhů smluvní dokumentaci, zpracováním odborných stanovisek a zastupováním před veřejnými orgány, a to jak pro přední české, tak i zahraniční klienty v oblasti soukromoprávní i v oblasti veřejné.

S čím Vám pomůžeme:

 • Komplexní právní poradenství v oblasti závazkového práva

 • Příprava a revize smluvní dokumentace napříč právními oblastmi

 • Zastoupení při jednání o uzavření smluv

 • Zastoupení při sporech ze smluv a v souvisejících řízeních

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Se společností Brodec & Partners spolupracujeme od roku 2017. Pomáhají nám budovat služby v oblasti zdravotnictví a zejména v klinickém hodnocení při dodržování místní legislativy i mezinárodně platných pravidel. Některé služby, jako např. decentralizované klinické studie se rozvíjejí v poslední době velmi dynamicky. Schopnosti týmu Brodec & Partners učit se společně nové věci a reagovat pružně a kvalitně tak představují konkurenční výhodu. V obecné korporátní rovině si cením jejich dlouhodobého pohledu na budování firmy a vytváření hodnot. Společné vyhodnocování a minimalizace právních a obchodních rizik je dnes už přirozenou součástí našich jednání.

Ing. Radek Špatenka, Ph.D. spolumajitel skupiny Clinical Research Center

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní