Specializace

Správní právo

V oblasti správního práva poskytujeme právní služby jak správním orgánům, včetně ústředních orgánů státní správy, tak fyzickým a právnickým osobám.

Mezi hlavní oblasti naší specializace patří zastupování ve správním soudnictví a před správními orgány, evropské i vnitrostátní dotační právo (z pohledu poskytovatelů i příjemců dotací), územní plánování, právní poradenství při kontrolách (včetně daňových kontrol) a v navazujících řízeních, právo územních samosprávných celků, správní právo trestní ad.

S čím Vám pomůžeme:

 • Právní analýza a právní poradenství v širokém spektru správních činností

 • Zastupování ve správním soudnictví a v řízení před správními orgány

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Advokátní kancelář Brodec & Partners nám poskytuje právní poradenství v oblasti evropského práva, veřejných zakázek a kontrol na místě. Oceňujeme odbornost, profesionalitu a nasazení, se kterým nám právní služby poskytují.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Řídícího orgánu OPTP

Související články

Nový stavební zákon

Nový stavební zákon

Nově k nabytí akcií a koupi závodu veřejným zadavatelem

Nově k nabytí akcií a koupi závodu veřejným zadavatelem

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní