Specializace

Logistika a dopravní stavby

Poskytujeme široké spektrum služeb jak při přípravě a realizaci významných dopravně-liniových staveb, tak v otázkách související regulatoriky.

Zastoupíme Vás v řízení před správními orgány (stavební úřady, atp.), tak v obchodních sporech, ať již jde o spory s investory, subdodavateli či s Vašimi obchodními partnery (joint venture).

S čím Vám pomůžeme:

 • Poradenství při přípravě a realizaci dopravně-linioných staveb

 • Zastupování ve sporech s investory, subdodavateli i obchodními partnery

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

S Brodec & Partners spolupracujeme od roku 2018. Za ta léta jsme si vytvořili silný vztah. Brodec & Partners nám poskytuje právní podporu na vysoké úrovni, a to především v oblasti dopravních liniových staveb a soudních sporů, pomáhá nám také při jednáních s našimi obchodními partnery. Jsou schopni porozumět specifikům odvětví, ve kterém podnikáme, včetně specifik vyplývajících z mezinárodního přesahu našich aktivit.

Toto S.p.A. Costruzioni Generali skupina zabývající se komplexní infrastrukturou

Související články

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní