Specializace

Soudní spory a rozhodčí řízení

Pomůžeme Vám při řešení sporů s obchodními partnery, a to jak v rámci předsoudního vyjednávání, tak při následném zastupování u soudů či rozhodčích tribunálů. Společně si stanovíme priority, cíle a jim uzpůsobíme strategii. Na spor nahlížíme komplexně, vyhodnocujeme rizika i benefity. Tam, kde je to vhodné, hledáme cesty smírného řešení sporu.

Čerpáme z našich zkušeností s vedením významných sporů z různých právních odvětví (dopravní stavitelství, IT služby, spory uvnitř společnosti).

Naši advokáti působí též jako rozhodci v tuzemských i mezinárodních rozhodčích tribunálech.

S čím Vám pomůžeme:

 • Předsoudní vyjednávání s obchodními partnery

 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení před soudy i rozhodčími tribunály

 • Podpora při mimosoudním řešení sporů

 • Zajištění výkonu rozhodnutí

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

S Brodec & Partners spolupracujeme od roku 2018. Za ta léta jsme si vytvořili silný vztah. Brodec & Partners nám poskytuje právní podporu na vysoké úrovni, a to především v oblasti dopravních liniových staveb a soudních sporů, pomáhá nám také při jednáních s našimi obchodními partnery. Jsou schopni porozumět specifikům odvětví, ve kterém podnikáme, včetně specifik vyplývajících z mezinárodního přesahu našich aktivit.

Toto S.p.A. Costruzioni Generali skupina zabývající se komplexní infrastrukturou

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní