Specializace

Dotace a čerpání prostředků z fondů Evropské unie

Zabýváme se specifickými právními otázkami, které vznikají při čerpání prostředků z tzv. evropských fondů v rámci jednotlivých operačních programů. Tyto otázky řešíme jak z pohledu práva evropského, tak i práva vnitrostátního.

Máme bohaté zkušenosti s operačními programy s největší alokací, jako je OP Doprava, Integrovaný regionální OP, OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, ale i s menšími a specifickými OP, jako je např. OP Technická pomoc.

Věnujeme se též problematice vnitrostátních dotačních titulů a poskytování finančních prostředků, včetně posouzení z hlediska práva veřejných podpor.

S čím Vám pomůžeme:

 • Zorientovat se v dotačních podmínkách a pravidlech veřejné podpory

 • Právní poradenství ve všech fázích dotačního procesu

 • Zastupování v řízeních před soudy, správními orgány i poskytovateli dotace

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Advokátní kancelář Brodec & Partners nám poskytuje právní poradenství v oblasti evropského práva, veřejných zakázek a kontrol na místě. Oceňujeme odbornost, profesionalitu a nasazení, se kterým nám právní služby poskytují.

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Řídícího orgánu OPTP

Související články

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní