Specializace

Insolvence

Našim klientům poskytujeme poradenství v oblasti veškerých otázek spojených s insolvenčním řízením. Naše služby zahrnují posouzení finanční situace klienta podle platné legislativy, doporučení vhodného řešení i pomoc s jeho realizací. V průběhu insolvenčního řízení provádíme dohled nad činností insolvenčního správce. V případě potřeby také zastupujeme klienty v incidenčních sporech. V závislosti na výsledku insolvenčního řízení dále nabízíme poradenství s nabýváním majetku či s dalším postupem.

Obrátit se na nás můžete také při vymáhání škody nebo jiné újmy spojené s nepodáním insolvenčního návrhu či s podáním neoprávněného insolvenčního návrhu.

S čím Vám pomůžeme:

 • Právní posouzení finanční situace klienta, ať už na straně věřitele, či dlužníka

 • Příprava insolvenčních návrhů a přihlášek pohledávek

 • Zastupování klientů v incidenčních sporech a dohled nad činností insolvenčního správce

 • Právní poradenství ohledně dalšího postupu po skončení insolvenčního řízení

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Připravujeme ...

Související články

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní