Specializace

Korporátní právo a transakce

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti obchodního práva a práva obchodních korporací týkající se veškerých korporátních záležitostí, včetně evropských společností.

Naše služby zahrnují právní pomoc při samotném založení obchodní korporace, včetně vypracování zakladatelských dokumentů, zajištění potřebných živnostenských či jiných oprávnění a zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné příslušné evidence.

Zajišťujeme také veškeré provozní záležitosti obchodních korporací od konání valných hromad či zasedání jiných orgánů, změnách výše základního kapitálu či zpracování smluv o výkonu funkce, až po převody podílů či akcií.

Poskytujeme právní služby také při fúzích, akvizicích či dalších přeměnách obchodních korporací, stejně jako při zrušení a provádění likvidace společnosti, včetně zastupování před soudy a jinými veřejnými orgány.

S čím Vám pomůžeme:

 • Založení všech typů obchodních korporací

 • Příprava a revize zakladatelských dokumentů

 • Zajištění kompletní rejstříkové agendy

 • Poradenství při konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních korporací

 • Optimalizace corporate governance

 • Změna výše základního kapitálu

 • Převod a prodej majetkových účastí ve společnosti

 • Přeměny obchodních korporací (fúze, akvizice a jiné druhy přeměn)

 • Příprava smluv o výkonu funkce

 • Provedení likvidace

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Bez práce advokátů z Brodec & Partners bychom se s Autodraftem nedostali daleko tak rychle. Nejde jen o to, že jsou to tvrdí obránci našich zájmů – takže se z nás postupně stali přátelé, na které je spoleh vždycky, bez výjimky – ale čím dál víc oceňuji i jejich byznysový přesah. Jejich předvídavost. Schopnost propojovat nás s lidmi s podobnými zájmy a uvažováním. A přesně to nám rychle otevírá další dveře a posouvá nás vpřed. Díky za to!

Karel Kovář majitel skupiny Autodraft

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní