Specializace

Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti právních vztahů s mezinárodním prvkem.

V občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem nabízíme poradenství, vyjednání a přípravu smluvní dokumentace. Máme zkušenosti se zastupováním klientů v přeshraničních sporech, tedy ve sporech mezi českou fyzickou či právnickou osobou a fyzickou či právnickou osobou jiného státu. Klienty zastupujeme jak v řízeních před českými i zahraničními soudy, tak před rozhodčími orgány (např. v řízení o náhradu škody s mezinárodním prvkem, včetně jeho vymáhání, či v dědickém řízení s mezinárodním prvkem).

V oblasti práva mezinárodního obchodu pomáháme s vyjednáváním v rámci veškerých obchodních vztahů. Následně připravujeme smluvní dokumentaci, včetně úpravy rozhodčích doložek. Naše služby zahrnují přípravu mezinárodní kupní smlouvy, smluv v oblasti mezinárodní dopravy zboží, distribuční smlouvy s mezinárodním prvkem či všeobecných obchodních podmínek pro vztahy s mezinárodním prvkem. Klientům dále poskytujeme právní zastoupení ve sporech vzniklých z obchodních vztahů s mezinárodním prvkem, a to před českými i zahraničními soudy, včetně rozhodčích orgánů.

S čím Vám pomůžeme:

 • Příprava a revize smluv a smluvních závazků v občanských i obchodních vztazích s mezinárodním prvkem

 • Poradenství při vyjednávání v přeshraničních transakcích

 • Poradenství a zastupování v přeshraničních sporech vedených před českými i zahraničními spory či před rozhodčími orgány

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Připravujeme ...

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní