Specializace

Sportovní právo

Poskytujeme právní poradenství sportovcům, sportovním klubům, sportovním svazům a asociacím, vzdělávacím institucím a dalším subjektům. Vždy respektujeme individuální požadavky klienta a specifičnost daného sportu a jeho interních pravidel.

Zajišťujeme komplexní právní služby při zpracování a uzavírání smluv souvisejících s výkonem sportovní činnosti, při přípravě dokumentace týkající se národních i mezinárodních přestupů a při uzavírání smluv s reklamními agenturami či obchodními partnery. Zabýváme se rovněž problematikou financování sportu včetně dotací.

Sportovním svazům a asociacím zpracujeme stanovy a řády, jakož i pravidla či jiné předpisy. Poskytujeme též právní podporu v souvislosti s přípravou a realizací sportovních projektů a akcí.

Máme bohaté zkušenosti jak se zastupováním klientů, tak s rozhodováním sporů v rámci národních a mezinárodních arbitráží, například před Sborem rozhodců FAČR či Court of Arbitration for Sport (CAS).

Jsme odborníky na problematiku související s dopingem. Naši kolegové stáli u zrodu Národního rozhodčího soudu pro sport, kde partner kanceláře zastává funkci předsedy a naši kolegové jsou zapsáni na seznamu rozhodců.

Věnujeme se také dynamicky se rozvíjející oblasti e-sportu.

S čím Vám pomůžeme:

 • Komplexní právní poradenství v oblasti sportu a sportovního práva

 • Příprava a revize smluv o výkonu sportovní činnosti a profesionálních smluv

 • Právní podpora při přestupech a uzavírání sponzorských smluv

 • Zpracování a úprava stanov, řádů a interních pravidel sportovních klubů a asociací

 • Právní zastoupení v rámci národních i mezinárodních arbitráží, disciplinárních a soudních řízení

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Advokátní kancelář Brodec & Partners poskytuje naší fakultě poradenství v oblasti sportovního práva. Oceňujeme odbornost a orientaci ve složité materii sportovního práva.

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní