JUDr. Jan Štúr

advokátní koncipient

Honza již v průběhu studia inklinoval k právu sportovnímu, mezinárodnímu soukromému a obchodnímu. Témata z oblasti sportu, především v souvislosti s mezinárodní a tuzemskou arbitráží, jej provází již od  diplomové a rigorózní práce, a nadále je rozvíjí také v každodenním životě, profesním i osobním.

Na pozici advokátního koncipienta se věnuje generální praxi. Našim klientům pomáhá především v oblastech práva obchodních korporací, práva občanského, mezinárodního práva soukromého a sportovního práva. Věnuje se také rozhodčímu řízení a problematice veřejných zakázek.

Ve svém volném čase rád sportuje a cestuje, nepohrdne dobrou knihou či filmem.Mé specializace:

  • Sportovní právo

  • Smluvní právo

  • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

  • Korporátní právo

  • Soudní spory a rouhodčí řízení

  • Veřejné zakázky


Jazyky

český, anglický


Právní vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, titul Mgr.
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, titul JUDr.


Reference

Kolega Jan Štúr nám v rámci advokátní kanceláře Brodec & Partners poskytuje poradenství zejména v oblasti odborných sportovně právních otázek ve vztahu k české legislativě.

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Připravujeme ..