JUDr. Jan Štúr

senior advokátní koncipient

Honza se již v průběhu studia věnoval sportovnímu právu, mezinárodnímu právu soukromému a právu obchodnímu. Témata z oblasti sportu, především v souvislosti s mezinárodní a tuzemskou arbitráží, jej provází již od  diplomové a rigorózní práce, a nadále své znalosti rozvíjí také v každodenním životě, profesním i osobním.

Na pozici advokátního koncipienta se věnuje generální praxi. Našim klientům pomáhá především v oblasti práva obchodních korporací, práva občanského a sportovního práva. Věnuje se také rozhodčímu řízení a mezinárodnímu právu soukromému.

Ve svém volném čase "překvapivě" rád sportuje, ale také cestuje, a nepohrdne ani dobrou knihou či filmem.Mé specializace:

  • Sportovní právo

  • Smluvní právo

  • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

  • Korporátní právo

  • Soudní spory a rozhodčí řízení


Jazyky

český, anglický


Právní vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, titul Mgr.
Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, titul JUDr.


Reference

Kolega Jan Štúr nám v rámci advokátní kanceláře Brodec & Partners poskytuje poradenství zejména v oblasti odborných sportovně právních otázek ve vztahu k české legislativě.

Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Vybrané články

Superliga vs. FIFA a UEFA ve světle rozsudku SDEU

Superliga vs. FIFA a UEFA ve světle rozsudku SDEU

WADA a aktuální změny antidopingových pravidel

WADA a aktuální změny antidopingových pravidel