Specializace

Nemovitosti a stavební projekty

Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí a stavebních projektů. Pomůžeme Vám při pronájmu, koupi nebo prodeji, a to jak nemovitostí určených k bydlení či rekreaci, tak při dispozici s nemovitostmi určenými k podnikání.

Můžete se na nás spolehnout při vyjednávání a vypracovávání návrhů jakýchkoliv smluv v oblasti stavebnictví a nemovitostí. Samozřejmostí je příprava či revize a následné projednání transakční dokumentace a návrhy možné strukturace příslušné transakce.

Klientům poskytujeme podporu v rámci celého životního cyklu projektu, tedy od záměru, přes volbu optimální realizace, až po realizaci samotnou.

S čím Vám pomůžeme:

 • Akvizice, prodej a pronájem nemovitostí (příprava či revize a projednání transakční dokumentace, návrhy možné strukturace příslušné transakce, služby advokátní úschovy)

 • Korporátní transakce s nemovitostmi

 • Provedení právní prověrky nemovitosti

 • Development a výstavba

 • Poradenství a zastupování při stavebních řízeních

 • Řešení majetkových sporů, včetně soudních sporů ve stavebnictví

Odborníci v této oblasti

Zkušenosti jednoho z našich klientů

Advokátní kancelář Brodec & Partners naší společnosti poskytuje komplexní právní poradenství, počínaje zajištěním běžné korporátní agendy, přes tvorbu a připomínkování smluv, až po řešení komplikovaných případů a náročných projektů. Na práci lidí z Brodec & Partners si ceníme odbornosti, profesionality a nasazení, se kterým nám právní služby poskytují. Jsme rádi, že máme vedle sebe partnera, na kterého se můžeme za každých okolností spolehnout.

BSc. Petr Burda, MBA, LL.M. člen představenstva Huhtamaki Flexible Packaging Czech a.s.

Související články

Smluvní pokuta za neuzavření tzv. realitní smlouvy

Smluvní pokuta za neuzavření tzv. realitní smlouvy

Nový stavební zákon 2020

Nový stavební zákon 2020

Máte zájem o naše právní služby? Ozvěte se nám.

Využijte kontaktní formulář, který Vám umožní případ blíže popsat a nám usnadní jeho zpracování. Reagujeme do dvou pracovních dní.

 • Korporátní právo a transakce
 • Smluvní právo
 • Soudní spory a rozhodčí řízení
 • Veřejné zakázky
 • Právo ICT
 • Logistika a dopravní stavby
 • Nemovitosti a stavební projekty
 • Dotace a čerpání prostředků z fondů EU
 • Insolvence
 • Sportovní právo
 • Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
 • Správní právo
 • Ostatní