Soudní poplatek a náhrada škody způsobená státem

Vzhledem k aktuálnímu tématu náhrad škod vůči státu podle krizového zákona si dovolujeme v této souvislosti poukázat, že na žaloby podle krizového zákona nejsou aplikovatelné závěry vyslovené Ústavním soudem v nálezu sp. zn. I. ÚS 1415/18, dle kterých procesní strana žalobce nemusí hradit soudní poplatek za odvolání podané v řízení o žalobě proti státu na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem, vyměřený v mnohonásobné výši oproti soudnímu poplatku za žalobu podanou u soudu prvního stupně (kde je zákonem stanoven ve výši 2000 Kč).

Soudními poplatky v řízení o náhradu škody dle krizového zákona se Ústavní soud již zabýval v nálezu sp. zn. I. ÚS 2115/16, když v zásadě potvrdil názor, že toto řízení není zákonem nijak poplatkově zvýhodněno, přičemž konstatoval, že je zásadně na zákonodárci, která řízení z poplatkové povinnosti vyjme a která nikoli.

Odborníci v této oblasti